Fiyatlarımız

 • ZAYIFLAMA VE DENGELİ BESLENME PAKETİ
 • 21 GÜNLÜK DİYET & DETOX PAKETİ
 • İNTERMİTTENT FASTİNG (ARALIKLI ORUÇ)
 • PROTEİN+
 • HAMİLE / EMZİREN ANNE BESLENME PAKETİ
 • VEJETARYEN BESLENME PAKETİ
 • KETOJENİK DİYET PAKETİ
 • GLUTENSİZ BESLENME PAKETİ
 • JUİCE DETOKS BESLENME PAKETİ
 • OFİS BESLENME PAKETİ
 • 5 GÜNLÜK KATI & SIVI DETOX PAKETİ
 • 3 GÜNLÜK ÇORBA DETOKSU
 • 3 GÜNLÜK KATI & SIVI DETOKS
 • 7 GÜNLÜK DİYET & DETOKS
ZAYIFLAMA VE DENGELİ BESLENME PAKETİ

5 günlük; 360 ₺ /günlük
10 günlük; 355 ₺ /günlük
14 günlük; 350 ₺ /günlük
20 günlük; 345 ₺ /günlük
30 günlük; 340 ₺ /günlük

21 GÜNLÜK DİYET & DETOX PAKETİ

7980 ₺ / 21 günlük

İNTERMİTTENT FASTİNG (ARALIKLI ORUÇ)

5 günlük; 360 ₺ /günlük
10 günlük; 355 ₺ /günlük
14 günlük; 350 ₺ /günlük
20 günlük; 345 ₺ /günlük
30 günlük; 340 ₺ /günlük

PROTEİN+

5 günlük; 390 ₺ /günlük
10 günlük; 385 ₺ /günlük
14 günlük; 380 ₺ /günlük
20 günlük; 375 ₺ /günlük
30 günlük; 370 ₺ /günlük

HAMİLE / EMZİREN ANNE BESLENME PAKETİ

5 günlük; 390 ₺ /günlük
10 günlük; 385 ₺ /günlük
14 günlük; 380 ₺ /günlük
20 günlük; 375 ₺ /günlük
30 günlük; 370 ₺ /günlük

VEJETARYEN BESLENME PAKETİ

5 günlük; 360 ₺ /günlük
10 günlük; 355 ₺ /günlük
14 günlük; 350 ₺ /günlük
20 günlük; 345 ₺ /günlük
30 günlük; 340 ₺ /günlük

KETOJENİK DİYET PAKETİ

450 ₺ / GÜNLÜK

GLUTENSİZ BESLENME PAKETİ

5 günlük; 390 ₺ /günlük
10 günlük; 385 ₺ /günlük
14 günlük; 380 ₺ /günlük
20 günlük; 375 ₺ /günlük
30 günlük; 370 ₺ /günlük

JUİCE DETOKS BESLENME PAKETİ

1 günlük; 420 ₺ /günlük

OFİS BESLENME PAKETİ

TEK ÖĞÜN = 235 ₺ /GÜN
1 ANA + 1 ARA = 240 ₺ /GÜN (ET SEVER, ET SEBZE KARIŞIK)
1 ANA + 2 ARA = 245 ₺ /GÜN (ET SEVER, ET SEBZE KARIŞIK)
1 ANA + 1 ARA = 240 ₺ /GÜN (VEJETARYEN)
1 ANA + 2 ARA = 245 ₺ /GÜN (VEJETARYEN)

5 GÜNLÜK KATI & SIVI DETOX PAKETİ

2250 ₺ / 5 GÜNLÜK

3 GÜNLÜK ÇORBA DETOKSU

1350 ₺ / 3 günlük

3 GÜNLÜK KATI & SIVI DETOKS

1350 ₺ / 3 günlük

7 GÜNLÜK DİYET & DETOKS

3150 ₺ / 7 günlük